h

SP stelt vragen over dijkversterking

11 november 2023

SP stelt vragen over dijkversterking

Foto: A Muller

Volgens een nieuwe schatting is de dijkversterkingsopgave in Nederland miljarden duurder en honderden kilometers groter dan eerder verwacht.

Dat laat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat op woensdag 08-11-2023 weten. Directeur Erik Wagener van het Hoogwaterbeschermingsprogramma waarschuwde eerder dit jaar al dat er anders gewerkt moet gaan worden om de doelstellingen voor waterveiligheid te behalen. De schatting is nu dat er tot 2050 ongeveer 500 kilometer meer dijk  versterkt moet worden. De SP stelde bij monde van Jan Baas al vaker zijn vraagtekens bij de relatie tussen ons gebied en het water. "Het leven in dit laagste gebied van Nederland staat of valt bij veiligheid van deze dijken." 

De SP stelt daarom de volgende vragen:

1. Zijn er dijken in Zuidplas die binnen afzienbare tijd versterkt moeten worden.

2. Zo ja, om hoeveel kilometer gaat dit?

3. Is er benedendijks, bij eventuele verbreding van de dijken in Zuidplas, genoeg ruimte om deze werkzaamheden te verwezenlijken?

4. Voor wie zijn de kosten bij het verwijderen van private objecten wanneer er dijkversterkingen moeten plaatsvinden?

5. Op de dijk langs de Hollandsche IJssel staan woningen en bedrijfspanden. Kunnen deze een obstakel zijn bij versterking van deze dijk?

6. Voor wie zijn, bij een dijkversterking, de kosten bij het herstellen van de infrastructuur?

7. Kunnen sluizen of gemalen een probleem vormen bij een eventuele dijkversterking?

Reactie toevoegen

U bent hier