h

SP stelt vragen over BIOmassa centrales

28 september 2018

SP stelt vragen over BIOmassa centrales

In het aan zuidplas grenzende dorp Waddinxveen zijn plannen om maar liefst drie biomassacentrales te bouwen. Veel waddinxvenenaren zijn hier tegen en ook vannuit de aangrenzende dorpen in Zuidplas klinken negatieve geluiden. Een petitie, opgezet door een bewoner uit Waddinxveen, heeft in enkele dagen ruim 4000 handtekeningen gekregen. Veel van de ondertekenaars wonen in Zevenhuizen en Moerkapelle. Fractievoorzitter Jan Baas: “Omdat het om een gebied gaat dat zo dicht bij ons ligt is het belangrijk dat we als gemeente mee kunnen praten. In hoeverre dat nu het geval is, is ons onbekend.”

Daarom dient de SP de volgende vragen in:

1. Is de wethouder bekend met de plannen om meerdere biomassacentrales bouwen op de grens van Waddinxveen en Zuidplas?

2. Heeft er overleg plaatsgevonden tussen Waddinxveen en Zuidplas over dit voornemen?

3. Is de wethouder bereid om, wanneer de MER uitwijst dat deze industrie een extra milieubelasting veroorzaakt, de bouw van deze biomassacentrales te voorkomen?

4. Is het college het met de SP eens dat meerdere biomassacentrales in een gebied met o.a. een kippenfarm en een randweg met veel (vracht)verkeer niet bevorderlijk is voor het leefklimaat en dus ook niet voor de bewoners van Zuidplas in dit grensgebied van Zuidplas grenzend aan Waddinxveen?

5. Ziet De wethouder mogelijkheden om voor Zuidplas invloed uit te oefenen op een eventueel besluit van de bouw van deze centrales tegen te houden?

6. Deelt de college het standpunt dat een biomassa geen verbetering geeft in de reductie van CO2 en dus niet meewerkt aan de door de overheid gestelde milieudoelen?

7. Is het college op de hoogte dat het RIVM een waarschuwing geeft over de serieuze toename van fijnstof?

8. Zijn er in Zuidplas ook kleine of grote biomassa installaties en zijn deze allemaal conform de milieuvergunning?

9. Wat is het standpunt van Zuidplas m.b.t. Biomassa?

Reacties

Inwoners die het niet eens zijn met de bouw van deze vervuilende centrales tegen de gemeentegrens en op 100 meter afstand van woningen kunnen de petitie ondertekenen.
https://petities.nl/petitions/geen-biomassacentrales-in-waddinxveen?locale=nl

Reactie toevoegen

U bent hier