h

Kan Hazelebach de afvaltarieven aan de burger uitleggen?

9 december 2011

Kan Hazelebach de afvaltarieven aan de burger uitleggen?

SP commissielid Lydia Reicher raakte, net als veel andere commissieleden in BFB, het spoor bijster over de nieuwe berekeningen die wethouder Hazelenbach en diens ambtenaar probeerden uit te leggen. Terecht vroeg Reicher of de wethouder dit wel aan de burger kon uitleggen? De diftar tarieven gaan omhoog en hiermee kost een 60L zak 1 euro in een ondergrondse container tot aan 5 euro per leging van de 240 liter variant. De SP zal in de raad ook kritisch hierop terugkomen.

Vooral het verschil tussen de 120 literbak (2 euro) en de 240 literbak (5 euro) is volgens de SP niet uit te leggen. Het verweer van de wethouder was dat men door nog meer te scheiden genoeg had aan een 120 literbak. Maar juist veel inwoners hebben nu nog een 240 literkliko en die mag niet geruild worden voor een 120 literbak. Totdat er dus ondergrondse containers zijn mogen de bezitters van deze containers extra bijdragen zonder er iets aan te kunnen doen. De wethouder vertelde wel over het aantal zakken meer is in de 240 bak maar dat was ook voor de commissie geen steekhoudend argument.

De SP is het met D66 eens dat het ook te gek is om de blauwe zak in Nieuwerkerk te verhogen, een half jaar voordat ze gaan verdwijnen. Volgens de wethouder was er nog geen prijsverhoging in de jaren geweest maar om nog een geheel verhogingstraject op te gaan starten voor deze periode is ook voor de SP niet noodzakelijk.

U bent hier