h

SP : Nulmeting Moerkapelle te laat!

23 maart 2009

SP : Nulmeting Moerkapelle te laat!

De afdeling Zuidplas van de SP heeft vorige week een huis aan huis enquete gehouden in de Moerkapelse Oranjebuurt in het kader van Buurten in de buurt. De SP was vooral benieuwd hoe de mensen tegen de gevolgen van de fusie aankijken. In Moerkapelle blijkt dat men al jaren het voorzieningenniveau achteruit ziet hollen. Het aankomende onderzoek, de nulmeting in kader van de fusie, is volgens de inwoners te laat. Zij zien liever de voorzieningen terugkeren die reeds weg zijn. Wel zijn ze bang voor verdere verschraling na de fusie.

“We kregen een groot aantal dezelfde verhalen van de inwoners dat ze al heel wat voorzieningen hebben zien vertrekken. Vooral de oudere mensen hebben moeite dat ze nu voor bijvoorbeeld een uittreksel naar Zevenhuizen moeten afreizen. Ook worden regelmatig thuiszorgmedewerkers naar de pinautomaat met de pas en pincode van de cliënt gestuurd omdat er geen loketfunctie van een bank meer in het dorp is” laat Diny Borrmann, een van de onderzoekers, weten. “Dit zijn zorgelijke situaties waarbij er niet wordt gekeken naar de behoefte van de inwoners maar vooral hoe men geld kan besparen” vult Michel Lacroix haar aan.

De SP is geschrokken van de vele klachten en de inwoners vrezen dat het niet gaat verbeteren. De enige hoop die de inwoners hebben is dat de nieuwbouwplannen mogelijk voorzieningen laat terugkeren. De SP zal in ieder geval pleiten voor een terugkeer van een baliefunctie voor burgerzaken van de gemeente in het dorp. “Al is het maar 1 ochtend in de week open, voor inwoners is het al een hele verbetering. Veel inwoners hebben geen internet en vrezen het ergste. Verder moeten we kijken of ook de bank af en toe gewoon weer een loketfunctie wil openen, echter heeft de gemeente daar geen grip op. Verder pleit de SP dat de gemeente meer bedrijven gaat proberen aan te trekken waarbij het voorzieningenpeil weer gaat stijgen.

U bent hier