h

Opinie

12 maart 2011

SP: geen deelname aan Floriade in tijden van bezuinigingen

Na een uitnodiging van de organisatie van de Floriade heeft de SP Zuidplas schriftelijke vragen gesteld over een eventuele deelname aan deze tentoonstelling. Wat de SP betreft doet Zuidplas niet mee. Raadslid Muller wil ook weten waarom er zonder medeweten van de raad nu al begonnen is met de onderzoeken. Ook wil de partij weten hoeveel er tot nu toe is uitgegeven en wat er de aankomende jaren nog uitgegeven gaat worden.

Lees verder
29 november 2009

Recht doen aan de verkiezingsuitslag

In alle uitslagen en verslagen over de verkiezingen heb ik niets kunnen vinden over een heldere analyse van de verkiezingsuitslag en wat de kiezer heeft willen uitdrukken. In dit artikel een poging. Het duiden van de verkiezingsuitslag wordt in de publicaties tot nu toe slechts gebaseerd op de grootte van de partijen en bij de coalitieonderhandelingen zie je op dit moment dat de grootste en traditionele partijen weer tegen elkaar aan gaan schurken. Maar is dit nu wat de kiezer heeft aangegeven?

Lees verder
28 oktober 2009

SP: “overgang nieuwe gemeente Zuidplas ondemocratisch”

Sinds begin 2008 bestaan er 2 overlegclubjes die de overgang naar de nieuwe gemeente Zuidplas aan het voorbereiden zijn. Het eerste clubje is de “Bestuurlijke Klankbordgroep Fusie”, afgekort tot BKG. Deze club bestaat uit vertegenwoordigers van de 3 gemeenteraden. In het tweede clubje “stuurgroep Fusie” hebben vertegenwoordigers van de drie colleges zitting. In de afgelopen maanden hebben ze enkele besluiten naar buiten gebracht die verstrekkende gevolgen hebben voor de nieuwe gemeenteraad in 2010

Lees verder
4 oktober 2009

Wethouder Slagt bouwt zelfs geen bruggen

In het vorige nummer van Het Kanaal was een redactioneel artikel geplaatst over wethouder Slagt en zijn “ongenoegen” over de opvattingen van de SP over betaalbare woningen voor starters en jongeren. Dit artikel is een korte inhoudelijke reactie van de SP-Zuidplas.

Lees verder

Pagina's

U bent hier