h

Afdeling

22 april 2012

SP Zuidplas komt met eigen jaarkrant

De SP afdeling Zuidplas gaat een eigen jaarkrant verspreiden in de alle kernen van Zuidplas. In een oplage van ruim 11000 kranten brengt de SP de inwoners van Zuidplas op de hoogte van haar activiteiten, wat ze tot nu toe heeft gedaan en wat de speerpunten voor de partij zijn. Het is de bedoeling deze krant jaarlijks uit te gaan geven om zo verantwoording aan de kiezer af te kunnen leggen.

Lees verder
10 februari 2012

Open avond SP in Zevenhuizen

De SP in Zuidplas houdt op dinsdagavond 21 februari een open avond voor leden en geïnteresseerden in La Baraque in Zevenhuizen. Tijdens deze avond wil de partij in gesprek met de inwoners om te horen wat er speelt. Daarnaast kunnen inwoners ook kennis maken met de mensen van de afdeling Zuidplas. De avond is voor inwoners van Zevenhuizen, Moerkapelle en Oud Verlaat en start om 20:00 uur.

Lees verder
31 oktober 2011

Chaos Kerkepad bij opknappen onacceptabel!

Nadat de SP eerder al problemen had gehoord omtrent het vervangen van de riolering en de herbestrating in de wijk Dorrestein in Nieuwerkerk en hierover schriftelijke vragen had gesteld, was er even de hoop dat het werk voortaan op een nettere manier gedaan zou gaan worden. Echter in de afgelopen week bleek het tegendeel, de werklui die eerst onder andere aan het Kerkepad bezig waren werden de werkzaamheden opeens verplaatst naar de Van Beethovenlaan, een keuze die gemaakt werd naar aanleiding van de herfstvakantie van de daar gelegen school. Maar wat schetst de verbazing: deze verschuiving zorgde voor problemen aan het Kerkepad.

Lees verder
12 juni 2011

SP dient vragen opnieuw in na onvolledige beantwoording

SP gemeenteraadslid André Muller heeft opnieuw vragen gesteld over het schoonmaken van de Koningin Julianastraat, nadat de gemeente eerder zijn vragen niet volledig beantwoord had. Op deze locatie is er door het af en aanrijden van zandauto´s naar de Boslocatie veel vuil achter gelaten en pas na herhaald aandringen van de bewoners is er schoongemaakt door de gemeente, terwijl de aannemer dit beloofd had te doen. De SP had gevraagd of de gemeente de aannemer ging aanspreken en de kosten ging doorberekenen, maar daar werd niet over gesproken. Ook gaf de beantwoording reden tot vervolgvragen.

Lees verder
1 september 2010

Evert Knoester stopt als raadslid SP, Muller volgt op

Evert Knoester heeft per 1 september ontslag genomen als raadslid van Zuidplas. In een brief aan de raad laat Knoester weten dat het revalidatietraject na zijn ziekte traag verloopt en Evert Knoester van mening is dat hij niet kan voldoen aan de minimale kwaliteitseisen die hij aan zich zelf stelt. Na overweging heeft Evert Knoester besloten definitief te stoppen met het raadswerk om zo alle aandacht op zijn herstel te kunnen richten.

Lees verder
9 juli 2010

SP Zuid Holland zoekt kandidaten

De Statenfractie van de SP in Zuid Holland is op zoek naar SP leden die zich kandidaat willen stellen voor het werk in de Provinciale Staten. Hiervoor worden in maart 2011 verkiezingen gehouden. Op de site van de SP in Zuid Holland staat alle informatie over hoe leden zich kandidaat kunnen stellen en alle vereisten.

Lees verder
17 juni 2010

SP pleit voor behoud raadhuis Moordrecht

De SP heeft in de raadscommissie MO gepleit dat het raadhuis in Moordrecht niet verkocht gaat worden. Raadslid Borrmann vindt het erg dat een vorig besluit van de raad van Moordrecht, tegen de afspraak in wordt teruggedraaid en een schande dat de mening van de Moordrechtenaren zo genegeerd wordt.
Raadhuis

Lees verder
31 maart 2010

Lydia Reicher nieuwe voorzitter SP Zuidplas

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 30 Maart 2010 is Lydia Reicher door de leden met een overgrote meerderheid verkozen tot de nieuwe afdelingsvoorzitter van de SP afdeling Zuidplas. Reicher was al jaren vice voorzitter en kreeg dus massale steun om de open gevallen plaats van André Muller te vullen. Michel Lacroix werd wederom verkozen als organisatiesecretaris van de afdeling en Diny Borrmann en Theo de Vette zijn verkozen als bestuursleden. Fractievoorzitter Evert Knoester maakt automatisch deel uit van het bestuur vanuit zijn functie.

Lees verder
11 maart 2010

André Muller stopt als voorzitter

André Muller is afgelopen week onverwacht opgestapt als voorzitter van de SP Zuidplas. Dit heeft hij gedaan om persoonlijke redenen. André was sinds de oprichting in 2007 voorzitter en één van de grondleggers van de afdeling. De SP in de Zuidplas kan zijn besluit goed begrijpen en respecteert zijn beslissing.

Lees verder
17 mei 2009

SP leden gaan beslissen over lijst en programma

Op maandag 25 mei 2009 gaan de SP leden in een ledenvergadering een beslissing nemen over het conceptprogramma en de concept kandidatenlijst van de SP voor deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen. Deze vergadering zal dan het programma en de lijst definitief vaststellen. De vergadering is in de Batavier in Nieuwerkerk aan den IJssel om 20:00 uur.

Lees verder

Pagina's

U bent hier