h

Chaos Kerkepad bij opknappen onacceptabel!

31 oktober 2011

Chaos Kerkepad bij opknappen onacceptabel!

Nadat de SP eerder al problemen had gehoord omtrent het vervangen van de riolering en de herbestrating in de wijk Dorrestein in Nieuwerkerk en hierover schriftelijke vragen had gesteld, was er even de hoop dat het werk voortaan op een nettere manier gedaan zou gaan worden. Echter in de afgelopen week bleek het tegendeel, de werklui die eerst onder andere aan het Kerkepad bezig waren werden de werkzaamheden opeens verplaatst naar de Van Beethovenlaan, een keuze die gemaakt werd naar aanleiding van de herfstvakantie van de daar gelegen school. Maar wat schetst de verbazing: deze verschuiving zorgde voor problemen aan het Kerkepad.

De verplaatsing is zo snel gegaan dat de bouwvakkers op de eerdere bouwlocaties het niet voor elkaar kregen de straten netjes achter te laten, met als gevolg stalen rijplaten op de straat en gammele houten planken als stoep voor ouderen van de aanleunwoningen.

De SP heeft wederom vragen gesteld aan de wethouder over deze situatie, want het kan toch niet zo zijn dat door het verplaatsen van werkzaamheden deze senioren hun huis nog maar moeilijk kunnen verlaten en dat het doen van een kleine boodschap al een hachelijke situatie oplevert door de grote kieren tussen de planken en het soms instabiel zijn van deze zelfde planken waar de senioren over heen moeten.

De grote vraag voor de SP is wat de extra kosten zouden zijn geweest om de straat tijdelijk opnieuw te bestraten om zodoende de senioren een veilige situatie te geven, een situatie waarin ze zonder al te bang te zijn gewoon de straat op kunnen en dit voor hen geen grote survival word. Ook het lawaaioverlast van het rijden over stalen rijplaten is voor de SP een struikelblok, het klinkt net als een wegovergang.

U bent hier