h

Blog Serena Rodenburg

27 juni 2020

Schriftelijke vragen arbeidsmigranten

Foto: Andre Muller

Sinds jaar en dag werken er in Nederland arbeidsmigranten. Gastarbeiders zoals ze vroeger genoemd werden. In de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw werd er actief geworven in landen als eerst Italië, Spanje en Portugal. Later ook in Turkije en Marokko. Werkgevers hadden aangegeven dat zij deze arbeiders nodig hadden om in de zware industrie te werken. De toenmalige conservatief-liberale regering gaf gehoor aan deze oproep. De goedkope arbeidskrachten in de vorm van gastarbeiders kwamen. Bijkomstig voordeel voor de werkgevers was dat deze mensen ook concurreerde met de, in de ogen van de werkgevers, veeleisende Nederlandse arbeider. Concurrentie onder arbeiders is een van de pijlers waar het kapitalisme op drijft.

Lees verder
20 mei 2020

Vestia door de bocht

Foto: Jan Baas

In de jaren 90 van de vorige eeuw vond men het verstandiger de woningstichtingen onder te brengen in Woningcorporaties. Deze meer professioneel gestuurde organisaties moesten zich gaan richten op hun hoofdtaak, werkzaamheden in het belang van volkshuisvesting. Stichting Vestia Groep ontstond door de samenvoeging van stichting Vestia en stichting woonbedrijf Den Haag. In de loop van de jaren sloten meerdere woningstichtingen zich aan bij Vestia. Op 1 December 2001 sloot stichting verantwoord wonen uit Nieuwerkerk aan den IJssel zich ook aan bij Vestia en in december 2005 sloot woningstichting ons huis uit Nieuwerkerk zich hier ook bij aan.
Door de derivatenaffaire is Vestia in grote problemen gekomen. Door ongebreidelde speculaties met deze zeer lucratief lijkende handel verslikte men zich in de risico's. Meer dan bedrijfseconomisch nodig werd er belegd in deze derivaten. De meeste diveraten bleken om speculatieve redenen te zijn afgesloten door het kasbeheerder van Vestia, die hierdoor miljoenen afsluitprovisies kreeg van de banken. Van topbestuurder Erik Staal en financieel directeur Kees Wevers had de kasbeheerherder vrije hand gekregen om naar eigen inzicht diveratencontracten af te sluiten. Het geheel stortte uiteindelijk als een kaartenhuis in elkaar. De kasbeheerder werd opgepakt door justitie en enige tijd vastgehouden in hechtenis
Dhr. Erik Staal moest het veld ruimen. Niet nadat deze zakkenvuller eerst nog aanspraak maakte op zijn pensioenrecht van 3.5 miljoen. Later bleek dat deze graaier geld had verduisterd uit een pot geld wat was bedoeld om sociale woningbouw in sloppenwijken van Zuid-Afrika te stimuleren. Zo verdween deze zwendelaar toch achter de tralies.
Dit in het kort waar al de ellende in woningcorporatieland vandaan komt. Door de hebberigheid van een paar, zich ontastbaar wanende, directeuren mogen de huurders in Nederland de komende jaren extra betalen. Het door speculaties verkwanselde geld mag door de huurders van Nederland worden opgehoest. Ja, de coöperaties in den landen moeten €280 per sociale woning afstaan om bij elkaar €674miljoen plus rente op te hoesten voor de redding van Vestia. Er is nooit een beroep gedaan op de staatskas om deze klap op te vangen. Doordat de coöperaties dit zelf opvangen komt er druk te staan op onderhoud en investeringsplannen van de coöperaties. Dit heeft ook weer een negatief effect op bouwplannen van sociale huurwoningen, waarvan er op dit moment veel te weinig zijn. Neem daarbij de scheefbouw van de laatste 25 jaar erbij, bouwen voor de duurdere segmenten, en het drama is compleet. Natuurlijk schreeuwen populisten van de daken dat het allemaal komt door de instroom van asielzoekers. Dat is makkelijk. Al voor instroom van deze groep mensen was er al een schreeuwend tekort aan goedkope huizen.
Sinds kort zijn er positieve ontwikkelingen te melden. Onder leiding van de kartrekker Karakus is gezocht naar een oplossing om de verkoop van Vestia te bespoedigen. Vestia wil het onderste uit de kan en dat kunnen de woningcoöperaties niet alleen ophoesten. Rijk, provincie en gemeente zullen ook hun verantwoording

Lees verder
8 mei 2020

Jan Baas: Opvang alleenstaande vluchtelingenkinderen

Foto: Jan Baas

Vluchtelingen zijn van alle dag. Al eeuwenlang slaan mensen op de vlucht voor oorlogsgeweld, natuurrampen, mislukte oogsten, epidemieën  of andere mensonterende omstandigheden. Hele gezinnen trekken weg op zoek naar betere oorden waar ze in vrede en gezondheid kunnen leven. Vaak met achterlating van hun bezittingen. Na een tocht, vaak vol ontberingen, hoopt men dan een veiliger oord te bereiken waar zij hopelijk een nieuw leven kunnen opbouwen. Toch haalt een gedeelte van de vluchtelingen deze eindstreep niet. Zij komen om tijdens de vaak barre tocht. Opgelicht door mensensmokkelaars die hen in gammele bootjes de zee mee opnemen om hen daarna aan hun lot over te laten. En toch waagt men de tocht.

Nederland is door de eeuwen heen een toevluchtsoord voor vluchtelingen geweest. Tijdens de 80 jarige oorlog voor de protestante kooplieden uit België die op de vlucht sloegen voor de katholieke Spanjaarden. Voor  Portugese joden en Franse hugenoten in de 17e eeuw. Ook in de 20e eeuw is Nederland een veilige haven gebleken voor vele vluchtelingen. Joden en communisten gevlucht voor de nazi's. Na de tweede wereldoorlog de vluchtelingen uit het Oostblok, en in de jaren 90 de vluchtelingen uit voormalig Joegoslavië. Veel van deze vluchtelingen konden rekenen op hulp van Nederland.
Lees verder
12 maart 2020

Mafklapper

Foto: SP

"Al jaren is bekent dat  de Zuidplaspolder op de lijst staat als ontwikkelgebied voor woningbouw. Dit om de woningnood in Nederland te verzachten. Deze zogenaamde bouwopgave stamt al van zo`n 15 jaar geleden. Bouwen was hot in die dagen. De ene na de andere Vinex-wijk werd uit de grond gestampt. Huizen waren al verkocht voordat en nog maar een heipaal gelagen was, of een  steen gelegd was. De bomen groeide tot in de hemel en de banken stonden te popelen om de Nederlander een hypotheek te verstrekken. Het kon niet op. Huizenprijzen waren geen probleem, dus bouwde de ontwikkelaars het liefst middeldure tot dure woningen. Deze leverden de meeste winst op. Toen de bankencrisis toesloeg en deze zeepbel knapte bleven veel van de huizenbezitters met een kater achter. Huizenprijzen kelderende en voor vele huizenbezitters betekende dit dat hun huis financieel onder water stond. Banken kregen staatsteun en de huizenbezitters zaten met de gebakken peren. Ondertussen bleek dat de vraag naar sociale huurwoningen was toegenomen en de bouw hiervan sterk was achtergebleven bij deze vraag. Door jarenlang scheefbouwen was er een groot tekort aan sociale huurwoningen ontstaan.

Lees verder

U bent hier