h

Vestia door de bocht

20 mei 2020

Vestia door de bocht

Foto: Jan Baas

In de jaren 90 van de vorige eeuw vond men het verstandiger de woningstichtingen onder te brengen in Woningcorporaties. Deze meer professioneel gestuurde organisaties moesten zich gaan richten op hun hoofdtaak, werkzaamheden in het belang van volkshuisvesting. Stichting Vestia Groep ontstond door de samenvoeging van stichting Vestia en stichting woonbedrijf Den Haag. In de loop van de jaren sloten meerdere woningstichtingen zich aan bij Vestia. Op 1 December 2001 sloot stichting verantwoord wonen uit Nieuwerkerk aan den IJssel zich ook aan bij Vestia en in december 2005 sloot woningstichting ons huis uit Nieuwerkerk zich hier ook bij aan.
Door de derivatenaffaire is Vestia in grote problemen gekomen. Door ongebreidelde speculaties met deze zeer lucratief lijkende handel verslikte men zich in de risico's. Meer dan bedrijfseconomisch nodig werd er belegd in deze derivaten. De meeste diveraten bleken om speculatieve redenen te zijn afgesloten door het kasbeheerder van Vestia, die hierdoor miljoenen afsluitprovisies kreeg van de banken. Van topbestuurder Erik Staal en financieel directeur Kees Wevers had de kasbeheerherder vrije hand gekregen om naar eigen inzicht diveratencontracten af te sluiten. Het geheel stortte uiteindelijk als een kaartenhuis in elkaar. De kasbeheerder werd opgepakt door justitie en enige tijd vastgehouden in hechtenis
Dhr. Erik Staal moest het veld ruimen. Niet nadat deze zakkenvuller eerst nog aanspraak maakte op zijn pensioenrecht van 3.5 miljoen. Later bleek dat deze graaier geld had verduisterd uit een pot geld wat was bedoeld om sociale woningbouw in sloppenwijken van Zuid-Afrika te stimuleren. Zo verdween deze zwendelaar toch achter de tralies.
Dit in het kort waar al de ellende in woningcorporatieland vandaan komt. Door de hebberigheid van een paar, zich ontastbaar wanende, directeuren mogen de huurders in Nederland de komende jaren extra betalen. Het door speculaties verkwanselde geld mag door de huurders van Nederland worden opgehoest. Ja, de coöperaties in den landen moeten €280 per sociale woning afstaan om bij elkaar €674miljoen plus rente op te hoesten voor de redding van Vestia. Er is nooit een beroep gedaan op de staatskas om deze klap op te vangen. Doordat de coöperaties dit zelf opvangen komt er druk te staan op onderhoud en investeringsplannen van de coöperaties. Dit heeft ook weer een negatief effect op bouwplannen van sociale huurwoningen, waarvan er op dit moment veel te weinig zijn. Neem daarbij de scheefbouw van de laatste 25 jaar erbij, bouwen voor de duurdere segmenten, en het drama is compleet. Natuurlijk schreeuwen populisten van de daken dat het allemaal komt door de instroom van asielzoekers. Dat is makkelijk. Al voor instroom van deze groep mensen was er al een schreeuwend tekort aan goedkope huizen.
Sinds kort zijn er positieve ontwikkelingen te melden. Onder leiding van de kartrekker Karakus is gezocht naar een oplossing om de verkoop van Vestia te bespoedigen. Vestia wil het onderste uit de kan en dat kunnen de woningcoöperaties niet alleen ophoesten. Rijk, provincie en gemeente zullen ook hun verantwoording

 moeten nemen voor behoudt van deze sociale huurwoningen die zo broodnodig zijn. Ondertussen verhoogd Vestia de huren maximaal om zoveel mogelijk binnen te halen zonder daar maar iets tegenover te stellen. Onderhoud staat op een minimum en de kosten voor huurders stapelen zich op. Ondanks alle ``goede``berichten blijft de SP tot die tijd knokken voor de huurders van Vestia die zich niet serieus genomen voelen. Die moeten soebatten om een reparatie voor elkaar te krijgen. Waar Vestia met het verlagen van de stookkosten de huurverhoging probeert te camoufleren. Waar onderhoud aan de woningen verder achterstand oploopt. Waar bv de schimmelproblematiek op de lange baan wordt geschoven. Waar sociale eengezinswoningen na een huurderswissel veranderen in middenhuur van €1000. Wij blijven Vestia op de huid zitten totdat ze wel voldoen aan hun verplichtingen als verhuurder. Het is namelijk niet de schuld van de huurder dat zij met geldtekort kampen. Daar zijn zijzelf debet aan. Dat krijg je wanneer je sociale woningbouw en het beheer door de vrije markt laat reguleren.
Hopelijk komt er aan al die problematiek een eind wanneer de woningvoorraad van Vestia Zuidplas wordt overgedragen aan de coöperaties die hun werk en huurders wel serieus nemen. Want die zijn er gelukkig ook. Woonpartners Hollands-Midden en Mozaiekwonen komen hun afspraken wel na. Tot die tijd bijten wij ons vast in Vestia en laten geen kans onbenut hen op hun verplichtingen te wijzen.

Reactie toevoegen

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

U bent hier