h

Gezamelijke vragen Buslijn 177

21 oktober 2018

Gezamelijke vragen Buslijn 177

Foto: Andre Muller

Samen met ChristenUnie-SGP en PVDA- GroenLinks diende de SP afgelopenvrijdag vragen in over het verdwijnen van buslijn 177, die rijd tussen Zoetermeer en Gouda.

 

19 september werd ons bekend dat de dienstregeling aangepast ging worden. In deze ‘voorgestelde wijzigingen’ staat dat de buslijn 175 en lijn 383 hiervan delen zullen opvangen. Toch waren deze drie partijen niet positief over het verdwijnen van de bus. Zowel Peter Molenaar als Serena Rodenburg noemden de scholieren die hiervan de dupe gaan worden, en Johan Helmer merkte terecht op dat we weinig in de melk te brokkelen hebben gehad als raad en gemeente. Ook maken Molenaar en Rodenburg zich zorgen om vervoer naar het ziekenhuis in Gouda.

 

“Nu ik een rijbewijs heb ga ik niet meer zo vaak met de bus. Maar een paar jaar geleden was dat wel anders. Ik reisde vier of vijf keer per week naar het ziekenhuis om mijn zieke stiefvader te kunnen bezoeken. Iemand in een dergelijke situatie als ik een paar jaar geleden zou nu bij ieder ziekenbezoek op de heen en terugreis over moeten stappen.” De partijen willen daarom ook weten hoe lang de reistijd gaat bedragen inclusief die extra overstap.

“Maar dan hebben we nog niet alle problemen genoemd. De focus lag in de eerste instantie erg op Gouda, waardoor het even naar de achtergrond verdween dat ook het centrum van Zoetermeer onbereikbaar word zonder overstappen.” Verteld Serena, die verkeer en vervoer in haar portefeuille heeft deze raadsperiode. Het traject Moerkapelle Zoetermeer word overgenomen door de lijn 383, in de voorgestelde wijzigingen per abuis 382 genoemd. Deze bus rijd echter niet langs het centrum van Zoetermeer, maar via de Werner von Simonstraat richting de Nelson-Mandela brug. 

“Dat betekend dat er geen rechtstreekse verbinding meer zal zijn naar de grotere winkelcentra.”

De SP heeft de raadsleden Molenaar en Helmer benaderd en gevraagd of zij gezamenlijk vragen in wilden dienen. Na enig overleg zijn de volgende vragen ingediend aan het college: 

 

 

1. Heeft er overleg plaatsgevonden tussen provincie en wethouder over het vervallen van deze buslijn?
Zo ja, is er gesproken over alternatieven, zoals de 177 inzetten in de spitstijden, zoals voorheen de 383? 
 
2. Is er onderzocht hoeveel gebruikers deze buslijn (177) heeft?
Zo ja hoeveel, zo nee kan dit alsnog gevraagd of gedaan worden?
 
3. Wanneer onderzoek uitwijst dat het behoud van de lijn breedgedragen wordt, wil de wethouder hier dan op aandringen bij de provincie?
 
4. kunt u aangeven wat de totale reistijd was vanuit Moerkapelle met
een rechtstreekse busverbinding naar Gouda CS en kunt u aangeven wat de
totale reistijd naar Gouda CS wordt met de nieuwe dienstregeling?
 
5. is bij het omzetten van de dienstregeling ook rekening gehouden met
de bewoners van de Eersteling en de Zesling die o.a. werkzaam zijn in Gouda
en wat betekent deze nieuwe dienstregeling voor hun precies?
 
6. Momenteel is de buslijn 177 ook een rechtstreekse verbinding naar het centrum van Zoetermeer. De 383 rijd ook naar Zoetermeer, maar komt niet bij het centrum, waardoor ook deze rechtstreekse verbinding verdwijnt. Is er bij het college bekend of de 383 een andere route zal gaan rijden, waardoor centrum west bereikbaar blijft voor inwoners van Zevenhuizen en Moerkapelle?

 

Reactie toevoegen

U bent hier