h

SP : Weer chloortransporten door Zuidplas

19 oktober 2014

SP : Weer chloortransporten door Zuidplas

De SP heeft schriftelijke vragen gesteld aan burgemeester Kats. De partij wil weten of deze op de hoogte is van de extra chloortransporten die Akzo Nobel laat uitvoeren in verband met een staking.  Hierdoor moeten transporten nu vanuit Duitsland langs dichtbevolkte gebieden zoals Utrecht en Rotterdam en ook door Zuidplas. In totaal zou het over een 60tal transporten gaan door een staking. De SP vraagt of burgemeester Kats deze transporten kan verbieden.

De partij is al tientallen jaren fel gekant tegen deze transporten. Ondanks dat het risico erg klein is dat het misgaat, het is en blijft de gevaarlijkste stof die per spoor vervoerd kan worden. “Je kan zoveel rekenmodellen over veiligheid loslaten, een lekkende wagon en het leed is niet te overzien! Daarom willen we geen transporten van Chloor door onze gemeente” aldus fractievoorzitter Jan Baas. Baas heeft zich in het verleden vaak ingezet tegen deze transporten, met als resultaat dat nu nog incidenteel transporten worden uitgevoerd.

Reactie toevoegen

U bent hier