h

SP Zuidplas wil ook in Zuidplas deelname actie Sta op beslagvrije voet

28 november 2012

SP Zuidplas wil ook in Zuidplas deelname actie Sta op beslagvrije voet

De SP in Zuidplas heeft schriftelijke vragen gesteld of de gemeente ook mee wil werken aan de actie van landelijk ombudsman Alex Brenninkmeijer “sta op beslagvrije voet”. Hiermee riep de ombudsman gemeenten op om te zorgen dat huishoudens in de schuldhulpverlening bijgestaan worden in het opstellen van een beslagvrije voet. Deze beslagvrije voet is een bedrag dat bestaat uit 90% van het bijstandsinkomen, met een aanvulling voor de woonlasten. Deurwaarders gaan vaak veel te ver met beslaglegging bij schulden

“Dat mensen schulden moeten aflossen staat buiten discussie maar nu blijkt dat deurwaarders vaak nog beslag leggen als er al geen euro meer te halen zou zijn volgens de beslagvrije voet” legt SP raadslid Andre Muller uit. Uit onderzoek van Kassa bleek dat veel gezinnen niet op de hoogte zijn van de beslagvrije voet en komen nog verder in de problemen. Gemeenten moeten deze gezinnen hierop wijzen zodat er geen extra aanvragen komen bij de gemeenten voor bijzondere bijstand. Daarnaast kan het toepassen van de beslagvrije voet door deze gezinnen behoeden voor nog meer schulden zoals bij de zorgverzekering. De SP heeft gevraagd op welke manier de gemeente Zuidplas de mensen in de schuldhulpverlening hier op gaat wijzen.

U bent hier