h

SP schrikt van onvrede rond Groene Hart Park na buurtonderzoek

11 oktober 2011

SP schrikt van onvrede rond Groene Hart Park na buurtonderzoek

De SP in de Zuidplas is geschrokken van de vele klachten die naar buiten kwamen tijdens een buurtonderzoek rond het Groene Hart Park in Nieuwerkerk aan den IJssel. De partij heeft dit onderzoek gedaan na klachten over het weghalen van bruggen. De klachten variëren van gebrek aan informatie van de gemeente tot grote kaalslag in het park. Aankomende woensdag gaat de SP de bevindingen aanbieden tijdens de commissie BFB, waar de partij al brieven van bewoners op de agenda heeft laten plaatsen.

Al eerder had de SP aan wethouder Hazelenbach gevraagd om met een informatienota te komen omdat er veel klachten waren. Dit werd geweigerd omdat volgens de wethouder de projectleider bij alle bewoners was langs geweest. Uit het onderzoek bleek dit niet waar te zijn, want niet één respondent heeft de projectleider gezien. In totaal zijn van de iets meer dan 80 woningen maar liefst 60 vragenformulieren ingevuld.

Driekwart van de inwoners wil niet dat er nog meer bruggen verdwijnen, 8% wil dit wel, omdat zij overlast hebben van hangjongeren op een brug. Dit laatste signaal zal ook worden doorgegeven aan de burgemeester. Bewoners vroegen zich ook af of er in al die jaren wel eens onderhoud is geweest en waarom nu ineens de bruggen door bezuiniging op onderhoud weg moeten. Verder vinden veel mensen het weghalen van bossages er kaal uitzien en een aantal inwoners klaagt dat ze hierdoor veel meer inkijk hebben in hun woning.

De communicatie wordt ook door de bewoners gehekeld. Er is een informatieavond geweest, maar volgens de bewoners stroken de plannen niet met de toen getoonde tekeningen. Ook zijn er een aantal bewoners die, als zij de gemeente of projectleider aanspreken, geen goede antwoorden krijgen. Daarnaast waren er brieven met verkeerde huisnummers rondgebracht, waardoor verwarring is ontstaan. Opvallend is dat 43% aangeeft niet op de hoogte gebracht te zijn, terwijl er een informatie avond is geweest. De SP zal ook vragen om dit te gaan onderzoeken, zodat in de toekomst dergelijke projecten qua communicatie verbeterd kunnen worden.

Als aandachtspunt werd aangegeven dat de paden, soms ook functioneel als brandgang, zouden gaan verloederen als deze niet worden gekocht door de bewoners. De SP begreep dat de grond is aangeboden voor 150 euro per vierkante meter, wat de betrokkenen duur vinden.

“Het waren goede gesprekken met de bewoners en ik moet concluderen dat dit project geen schoonheidsprijs verdient en dat heb ik al vaker moeten roepen sinds ik raadslid ben. Ik ga daarom een aantal vragen stellen aan de wethouder over de uitvoering aankomende woensdag!” aldus Andre Muller

U bent hier