h

Verkiezingskoorts

27 november 2013

Verkiezingskoorts

Gisteren kreeg ik de hele raad over me heen. Reden hiervoor was de motie die SP indiende dat Zorgpartners uitgesloten moest worden voor 20 jaar als ze bewoners blijven uitplaatsen en dan in 2020 weer gaan herbouwen. Het lot van die mensen maakt me strijdbaar.. Ik kreeg echt het gekste over me heen. Het werd neergezet als populisme, verkiezingsretoriek, etisch niet gepast enzovoorts. Enkel en alleen dat ik wat ferme taal gebruikte en verwachtte dat de gemeente eens een keer wel voor de mensen koos.

Dat ik niet iedereen mee kreeg had ik ingecalculeerd maar wat een klaagzang van deze gemeenteraad in Zuidplas zeg! wat als het gisteren nu 20 maart 2014 was geweest of ergens in 2015? Had men dan ook geroepen dat het om verkiezingen gaat? Was mijn eis dan echt zo gek? Ben ik gek? Gemeenten moeten namelijk mijns inziens wel ingrijpen als zorgverleners het te gek maken maar dat mag niet volgens de goede lieve vrede. Daarom een bloemlezing van de reacties :

  • VVD : Puur uit emotie
  • Christenunie/SGP : Hier past bescheidenheid, SP geeft valse hoop, vreemde motie
  • D66 : gaat te ver
  • CDA : Motie is stap te ver en steun ouderinitiatief
  • GBZ : Stap te ver om te dwingen, verkeerde woordkeuze, dit soort moties mogen niet ingediend worden(?)
  • PvdA : Beperkt, niet netjes, kwalijk, ethisch niet verantwoord.

Dit kreeg ik over me heen omdat ik de emotie van de inwoners die niet na ruim 80 haar het dorp uitwillen, wilde vertalen naar een daad. En dat noemt men dan verkiezingsretoriek.. opkomen voor mensen. Ik heb de motie daarom laten staan! 

Ik kan maar een conclusie trekken, elk voorstel tot 19 maart is dus vanaf nu verkiezingsretoriek, plat populisme of wat voor krachtterm dan ook!

Verder ben ik wat directer en soms vriendelijk maar soms ook wat harder. En elke keer als mensen denken mij te moeten opvoeden zal ik dat juist naast me neerleggen maar dan wel in debat, niet als stemverklaring laf nog, zoals Christenunie/SGP nog wat roepen. Ik ben André zo steek ik in elkaar. IK heb respect voor mijn mede raadsleden, u dan ook voor mij. Sterkte met de verkiezingskoorts die overal heerst behalve bij mij! 

U bent hier