h

Geen vergadertijger maar een straatkrijger

19 juni 2018

Geen vergadertijger maar een straatkrijger

Na alle hectiek van de laatste maanden na de gemeenteraadsverkiezingen is het tijd om eens rustig te gaan zitten en eens te kijken wat er de laatste maanden over ons heen is gekomen. Het eerste wat bij mij opkomt is het verlies van een zetel voor de SP in de raad van Zuidplas. Eigenlijk hebben we bijna overal waar de SP in de Raad zit verloren. Gelukkig zijn we wel in de raden gekomen waar de SP voor het eerst mee deed. Toch overheerste in eerste instantie wel de teleurstelling van het verlies. Maar is het echt wel verlies? 
 
Toen we in 2009 voor het eerst mee deden haalden we 1 zetel. Met de verkiezingen van 2014 werden dat er ineens 3. Een enorme winst voor de SP. Hierdoor kon de SP Zuidplas zich echt mengen in de coalitieonderhandelingen, en met resultaat. We werden onderdeel van een coalitie met VVD, D66 en Nieuw elan Zuidplas. Deze coalitie heeft zich, ondanks zeker in het begin, verwoede pogingen van de oppositie de SP aan te pakken, overeind weten te houden. Dit omdat er in het coalitieakkoord goede afspraken waren gemaakt. Afspraken waar iedereen zich in kon vinden en iedereen zich aan gehouden heeft. 
Voor ons waren hierin de belangrijkste onderwerpen: 
*Meer aandacht voor sociale woningbouw 
*Verbetering openbaar vervoer 
*Armoede bestrijding (en in het bijzonder kinderarmoede) 
*Niemand mag buiten de boot vallen 
*Dierenwelzijn 
*Goede zorg
 
En dat is voor een groot deel gelukt. Bij bijna alle nieuwe bouwprojecten wordt 30% sociale woningbouw gerealiseerd. Soms was dit echt niet te realiseren zoals bij de plannen van de bebouwing van Zelling onderneming, beter bekent als de locaties van Vliet, Molendijk en Molenaar langs de Groenedijk. Dan moet je ook realistisch zijn en dit accepteren.  
Bij het openbaar vervoer hebben we er een lijn bij. Van Gouda naar het Gouwe- park. Ook hebben we meer aandacht gevraagd voor bestaande o.v.lijnen in Zuidplas. Onderlinge verbinding van de dorpen van Zuidplas blijft bij ons op de agenda staan. Het is voor ons onverteerbaar dat wanneer iemand met het openbaar vervoer van Moerkalle naar Nieuwerkerk wil dit via Gouda gaat. Ik heb wel eens gekscherend gezegd dat je dan beter je lunchpakketje mee kunt nemen. 
Armoedebestrijding, zeker aan de voorkant, was voor ons een belangrijk punt. Voorkomen is beter dan genezen was hier het motto. Er is een financieel deskundige bij het sociaal team gekomen die vroegtijdige signalen van problemen op gaat pakken en hier mee aan de slag gaat. Ook zijn twee moties, ingediend door de SP, aangenomen waarin men budget vrij heeft gemaakt om met dit probleem aan te pakken. 
Er is een dierenwelzijn nota aangenomen waarin het diervriendelijk omgaan met dieren is geborgd. Er zijn afspraken gemaakt hoe de zorg in Zuidplas zo geregeld moet worden dat er niemand buiten de boot valt. Op wat startproblemen na is dit in Zuidplas goed geregeld. Wel is men van het veilingsysteem afgestapt omdat dit niet goed werkte. Afdoende leert men en moet wanneer dit nodig is bijsturen. Een lijst om best trots op te zijn als SP’er.
 
Toch had deze bestuurlijke drukte wel een minpunt voor de SP. Raadslid zijn naast een drukke baan vraagt vaak veel tijd van deze mensen. Constante vergaderingen, overleggen, infoavonden en regionale beslommeringen zorgde ervoor dat de SP raadsleden weinig tijd over hielden voor de echte kerntaak van een SP’er; De wijk en buurt in om met de inwoner zelf te praten. Daardoor blijf je verbonden met je inwoner, weet je wat er speelt en kun je iets voor de inwoners van Zuidplas betekenen. En daar doe je het voor. Voor de inwoner van Zuidplas. 
Door al die dagen rond de vergadertafel en niet op straat was de SP de laatste jaren bijna onzichtbaar in Zuidplas. Zo hoort het niet bij de SP. Daarom zullen we de aankomende periode ook geen zitting nemen in allerlei overlegorganen buiten de raad om. Minder vergaderen en meer op straat. Of zoals een lid van onze afdeling zei: van vergadertijger naar straatkrijger.
 
Er breekt voor de SP Zuidplas een nieuwe periode aan. Eén van oppositiepartij. Dit betekent een andere insteek dan wanneer je in een coalitie zit, en deze rol is nieuw voor mij en mijn kersverse raadslid Serena Rodenburg. Onze taak is nu om de vinger aan de pols van de raad te houden en te zorgen dat iedereen in deze mooie gemeente gehoord wordt. Werkgevers zijn volgens deze coalitie de motor van de economie. Ons antwoord daarop is dat de werknemers de brandstof in deze motor zijn. Met andere woorden, we doen het samen. De één kan niet zonder de ander. We zullen waken dat niemand buiten de boot valt. Iedereen heeft recht op een volwaardige plaats in deze maatschappij. We gaan er wel vanuit dat wanneer iemand zijn eigen broek op kan houden, die dit ook doet. In je eigen onderhoud voorzien is de eerste stap naar onafhankelijkheid. Wanneer iemand dit, door welke situatie dan ook, niet kan moeten wij als gemeente klaarstaan deze persoon te helpen. Op weg helpen naar onafhankelijkheid of ondersteunen in zijn of haar bestaan. De economie trekt enorm aan en dat betekent meer kansen op de arbeidsmarkt voor iedereen. Werkgevers investeren meer en als gemeente moeten we hier op inspelen. Faciliteren waar we kunnen ten einde hen naar Zuidplas te halen of ze hier te houden. Er is nog plek zat op de bedrijventerreinen in Zuidplas.
 
Bij woningbouw zal de aankomende jaren het zwaartepunt liggen op goedkopere woningen. Daar is een schreeuwend tekort aan. Door jarenlange scheefbouw, veel dure koop en huurwoningen, is deze situatie ontstaan. Ook de verkoop door Vestia van sociale huurwoningen heeft dit tekort geen goed gedaan. En toch ook de bouw van duurdere huurwoningen zal nodig zijn om een alternatief te bieden voor scheefhuurders die over willen stappen. Hierdoor kunnen de vrijgekomen goedkopere woningen weer worden vergeven aan degene die daar vaak met smart op zitten te wachten. Veel ouderen en jongeren wachten nu op een voor hen geschikte en betaalbare woning.
 
Het college wacht met spanning de reactie van de provincie af op het bid dat vorig jaar is ingediend. Dit om plannen te kunnen maken met het volbouwen van de polder. Men doet alsof 4000 woningen kleinschalig is. Voor uw vergelijking, Moordrecht heeft ongeveer 4000 woningen. Niet echt kleinschalig dus. Dit vooral voor regionale aanwas. Onze insteek is eerst voor eigen aanwas en vooral de achterstand in de sociale sector wegwerken. Zo houden we de polder open groen en mooi. Daar waar Zuidplas om bekent staat.
 
Om terug gekomen op de vraag; hebben we echt verloren? Zeg ik nee. 
Ja, wel in zetels. Maar nee wanneer het om behaalde resultaten gaat. Deze vier jaar waren voor de SP geen verloren jaren. Het waren zeer productieve jaren. Veel van ons verkiezingsprogramma is verwezenlijkt of in gang gezet. Positief dus. Het is alleen jammer dat niet iedereen dit ziet of waardeert. Dat moeten wij ons aantrekken. De aankomende 4 jaar zult u de SP dus meer op straat of aan uw deur aantreffen. Bij bijeenkomsten en info-avonden voor de inwoners. Ons motto, geen fractie zonder actie zal leidend zijn in Zuidplas. Met elkaar, voor elkaar.
 
Jan Baas, Fractievoorzitter SP Zuidplas
 

Reactie toevoegen

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

U bent hier