h
Verkiezingen 2022

Stop criminaliseren, begin met helpen.

We zien het steeds vaker. Mensen die door overheden steeds dieper in de problemen komen. Voor velen is de Bijstand een onoverzichtelijke jungle van regelingen geworden. Maar ook de "je ontvangt een toeslag dus je zult wel frauderen" mentaliteit moet stoppen. Uiteindelijk kost het huidige beleid meer geld, verscheurd het gezinnen en levert het in de toekomst alleen maar meer aanvragen voor hulp, ondersteuning en zorg op. Als IJsselgemeente zich niet aan afspraken houd, dan stoppen we met IJsselgemeente.

  • Een humane behandeling van cliënten en hen niet bij voorbaat beschouwen als profiteurs. Stoppen met het criminaliseren van bijstandsgerechtigden.
  • Met het vereisen van tegenprestaties door Bijstandsgerechtigden moet misbruik voorkomen worden. Tegenprestaties dienen baangericht te zijn en aanvullend op de uitkering.
  • De SP zet in op een actief beleid om stille armoede op te sporen.
  • Probleemoplossingen in plaats van lapmiddelen. Zodat alle kinderen kunnen deelnemen aan sportactiviteiten, schoolreizen, muziek-, toneel-, kunst-activiteiten.
  • Preventief ingrijpen voor mensen die in financiële problemen dreigen te geraken. In samenwerking met gemeente en woningbouw-corporaties. Ter voorkoming van jarenlange financiële en sociale ellende voor minima.
  •  Gebruik Rotterdampas stimuleren en gebruik te vergroten door aan te sluiten op een OV-regeling voor minima. Nu kunnen minima vaak geen gebruik maken van de Rotterdampas voor bezoeken aan muziek-concerten, sportevenementen, theaters, bioscopen, Blijdorp, musea, exposities door de voor hen vrij hoge kosten van openbaar vervoer.
  • Openbaar vervoer is van groot belang voor mensen om zich te verplaatsen, te ontwikkelen en actief mee te doen aan de maatschappij. Aansluiten op het Meedoen Pasplan van Arriva biedt een vervoers- oplossing voor minima en uitkeringsgerechtigden. Dat voorkomt sociaal isolement, minder ontwikkeling en slechtere kansen op betaald werk. Men kan dan optimaal gebruik maken van de Rotterdampas. 

Foto: Verboom

U bent hier