h
Verkiezingen 2022

Geen vijfde dorp, wel bouwen naar behoefte.

 • Voldoende woningen voor jongeren, zodat ze in onze gemeente kunnen blijven wonen
 • Voldoende betaalbare woningen voor ouderen, om doorstroming te bevorderen. 
 • Mogelijkheid bieden voor alternatieve woonvormen, zoals tiny houses en een knarrenhof, en zorgbuurthuizen.
 • Geen bebouwing van het middengebied
 • Bouwen naar behoefte
 • Geen woningen naar investeerders die door willen verhuren
 • Zelfbewoningsplicht 
 • Klimaatneutraal en klimaataddaptief bouwen
 • Natuurinclusief bouwen

Weten hoe en waarom? Lees onder de foto het programma wonen en bouwen.

 

Steeds vaker horen we de term voorbij komen. Bouwen naar behoefte, want er is woningnood. Maar wat is bouwen naar behoefte? En vooral, naar wiens behoefte? Het lijkt er steeds meer op dat er word gebouwd naar de behoefte van investeerders. Gewiekste zakenlui die een dikke boterham willen verdienen aan de behoefte van anderen. 

De SP wil ook dat er gebouwd word. Naar behoefte. Daarmee doelen wij op huizen voor iedere portomonee. En heel belangrijk: op een goede locatie. Niet op slappe wegzakkende grond. Deze grond is lang niet zo geschikt voor bouw als men doet voorkomen. Om "betaalbaar" te kunnen bouwen moet men dus duizenden woningen neerzetten. Met de winst die daarmee behaalt word "maken" we dan vervolgens een deel van de woningen betaalbaar.

Bij de SP vinden wij dat we niet moeten bouwen in dit kwetsbare gebied. Ook vinden we dat wij geen 8000 woningen hoeven te bouwen. De behoefte aan woningen voor onze eigen inwoners is 1500. Dat kunnen we in en aan de bestaande dorpen bouwen. En zelfs nog wat meer, voor de vele woningzoekenden van buiten onze gemeente.

Die 8000 woningen die men nu wil bouwen zijn voor het merendeel voor woningzoekenden van buiten de gemeente. In Rotterdam worden grote wijken vol sociale huurwoningen gesloopt. Er voor in de plaats komen dure woningen. En in Nesselande, op een steenworp afstand van het middengebied, bouwt Rotterdam grote luxe villa's. Geen kleine gestapelde bouw, geen goedkope woningen. Nee, die moet Zuidplas maar opvangen. De SP vind dat niet de juiste manier. Het kán anders!

Voor meer standpunten en achtergrondinformatie, lees onderstaand programma: Wonen in Zuidplas
Wonen in Zuidplas.

SP-Zuidplas is van mening dat de woningen er zijn voor de mensen en niet de mensen voor de woningen. Dat betekent dat woningen er zijn om in te wonen en niet om winst op te maken. En op zijn beurt betekent dat weer dat we niet moeten spreken van woningmarkt, maar van volkshuisvesting.

Volkshuisvesting staat voor een passend dak boven het hoofd van iedereen.

En wat betekent dit voor Zuidplas:

-SP is voor het oprichten van een onafhankelijke vrijwilligersstichting die gemeente, inwoners, corporaties en bouwers, gevraagd en ongevraagd gaat adviseren omtrent de praktische eisen van geschiktheid van woningen voor bewoners bij levensloopbestendig wonen, duurzaam wonen, woning-indeling, veiligheid in en om de woning, enz. Bij nieuwbouw en grote renovatie projecten wordt advies vragen in de VO-fase voor projectontwikkelaars verplicht om een bouwvergunning te kunnen krijgen.

 • SP is voor het vergoeden van schade, waaronder funderingsschade, ontstaan door verlaging, c.q. schommeling van het grondwaterpeil, met name aan eigenaren die geen invloed op herbelegd hieromtrent hebben. De besluitnemers zullen verantwoordelijk worden gehouden voor de ontstane schade. 
 • SP is voor een zodanige uitbreiding van de sociale woningbouw dat inwoners niet meer door nood worden gedwongen om voor hen te dure woningen te moeten accepteren.
 • SP is voor het realiseren van voldoende betaalbare woningen voor inwoners die niet in aanmerking komen voor voldoende financiering om te kunnen kopen.
 • SP is voor het realiseren en onderhouden van enkele short-stay locaties voor inwoners die onverwacht dakloos worden.
 • SP is voor een gelijke behandeling bij private aanvragen van vergunningen voor renovatie en woningaanpassingen. Weigeringen dienen altijd schriftelijk te worden onderbouwt, met daarbij opties waardoor de aanvraag wel positief beoordeeld kan worden.
 • SP is voor het verduurzamen van woningen. Waarbij belangrijk is dat de woningen eerst voldoende geïsoleerd worden, voordat er wordt overgegaan om ze van het gas af te halen.
 •  SP is voor actieve adviserende en financiële steun voor woningisolatie uitgevoerd door de inwoners van Zuidplas. -SP is voor redelijke behandeling en tegemoetkoming in de kosten bij de verplichtte verduurzamingseisen aan woningen gemaakt door inwoners met een modaal of kleiner inkomen.

Woonomgeving in Zuidplas

Wij willen laten zien dat de plannen om dit gebied te bebouwen een historische vergissing is. Langzaam maar zeker sijpelen de aanwijzingen hiervoor binnen. De deltacommissie die zijn twijfels heeft. Diverse deskundige die het een onzalig plan vinden. Wij vinden dat het rijk in moet grijpen en eventuele kosten op zich moet nemen. Het is het rijk wat de aanwijzing heeft gegeven  die verantwoordelijk is voor de daar op volgde reactie om de gronden te verwerven.

Inmiddels zijn we gewend aan het begrip ‘levensloop bestendige woningen’. Echter SP-Zuidplas is van mening dat levensloop bestendig kunnen wonen meer inhoud dan alleen het levensloop bestendig maken van woningen, ook de woonomgeving zal levensloop bestendig moet worden gemaakt. Met meer en soms minder succes wordt daar al aan gewerkt, maar het kan beter.

U bent hier