h
Verkiezingen 2022

Een Duurzaam Zuidplas

Een duurzaam Zuidplas met betaalbare schone energie.

 • Schone energie moet betaalbaar en toegankelijk zijn voor iedereen.
 • We leggen nadruk op isolatie en energiebesparing.
 • Naast de mogelijkheid geld te lenen voor zonnepanelen komt er ook een isolatie-lening.
 • We blijven openstaan en zoeken naar alternatieve schone bronnen van energie.
 • De vervuiler/gebruiker betaald.
 • Geen velden vol zonnepanelen.
 • Geen landschappen vol hoge windmolens.
 • Waar mogelijk gaan we voor collectieve oplossingen.
 • We organiseren een jaarlijkse wedstrijd BBI, Best Besparende Inwoner.

Voor nadere uitleg en meer standpunten, lees onderstaand programma:  Een duurzaam Zuidplas met een gezond millieu.

Foto: Verboom

Een duurzaam Zuidplas met een gezond millieu

Groene, duurzaam opgewekte energie willen we allemaal. Maar we willen vooral dat het betaalbaar is, zonder dat onze gemeente vol komt te staan met windturbines en velden (of water) vol zonnepanelen. Om dat te bereiken blijft de SP wijzen op alternatieve energiebronnen.

 • De Hollandsche IJssel is een getijde-rivier, die gratis en voor niets 20 uur per etmaal in beweging is. Er is een schat aan duurzame energie op te wekken, door middel van een bron die nog betrouwbaarder is dan zon en zee.
 • Windwokkels zijn kleiner en gebruiksvriendelijker dan windmolens en turbines, geven in woonwijken teveel overlast (geluid) ze kunnen echter wel langs wegen en fietspaden door de polder staan, waar ze ook nog eens meer wind vangen.
 • Alle daarvoor geschikte daken in onze gemeente moeten voorzien worden van zonnepanelen. Juist ook bij degenen die zelf geen zonnepanelen kunnen betalen moeten er, in samenspraak met woningbouwcorporaties en energiebedrijven, zo snel mogelijk panelen worden gelegd.
 • Isolatie van woningen kan een bron van energie-winst zijn. Vooral de oudere (en vaak goedkopere) huizen lopen hierbij achter. Informatie en hulp bij financiering is dan ook erg belangrijk.
 • We staren ons niet blind op alleen dat wat we al kennen. Samen met inwoners denken we na over oplossingen. Maar ook bedrijven gaan we vragen zuinig om te gaan met energie. In kantoorpanden, zowel van de gemeente als van bedrijven, gaan de lichten snachts uit.
 • We blijven het vergroenen van onze gemeente stimuleren. Tegel er uit, groen er in. De gemeente moet hierin het goede voorbeeld geven, door waar mogelijk parkeerplaatsen en pleinen water-doorlatend te maken.
 • De gemeente geeft het goede voorbeeld en koopt waar mogelijk producten Fairtrade in.

U bent hier